Geelkerken & Geelkerken

Aanvragen faillissement als incassomiddel

Blijft betaling van uw vordering ondanks vele inspanningen uit, dan kan het aanvragen van een faillissement een handig pressiemiddel zijn.

Aanvragen faillissement

Wanneer een van uw debiteuren nalaat om vrijwillig uw vordering(en) te voldoen dan moet er gekeken worden hoe betaling dan afgedwongen kan worden.

Een schuldenaar die stelselmatig nalaat (voorbeeld rechtspraak)  te betalen kent soms maar 1 taal en dat is de taal van de harde aanpak. Wanneer de schuldenaar wel bezittingen heeft maar deze vakkundig verstopt dan zal het lastig zijn om als gewone schuldeiser betaling af te dwingen. In dat geval blijkt het aanvragen van het faillissement vaak wel te werken.

Grote gevolgen faillissement

Wordt een schuldenaar failliet verklaard dan heeft grote gevolgen voor hem. Bij een faillissement stelt de rechtbank een curator aan. De curator is een advocaat die zich naast de advocatuur bezig houdt met het afhandelen van faillissementen zie: https://www.justis.nl/producten/gsr/faq/.

De curator krijgt bij een faillissement min of meer de zeggenschap over de onderneming, of wanner het een natuurlijk persoon betreft, over de financiële huishouding van deze persoon. Het doel van de curator is om geld te verzamelen om de schuldeisers te voldoen.

Onderzoeksmogelijkheden Curator

De curator heeft tal van onderzoeksmogelijkheden. Zo kan er een aanhoudingsbevel worden afgegeven om personen die met het faillissement te maken hebben bij signalering door de politie vast te zetten. Daarnaast kunnen alle eigendommen van de schuldenaar verkocht worden.

Een faillissement heeft dus bijzonder grote gevolgen. De schuldenaar zal in de regel willen voorkomen dat hij failliet wordt verklaard.

Advocaat

Wanneer u te maken heeft met een schuldenaar die hardnekkig nalaat te betalen, en u wenst te bezien of het mogelijk is om het faillissement van uw debiteur aan te vragen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Bel geheel vrijblijvend met 020 81 02 1356 voor meer informatie of mail ons via info@geelkerkenlaw.nl .

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde