Geelkerken & Geelkerken

Aanvragen van faillissement door werknemer

Categorie: Uncategorized

turboliquidatie

Soms is er voor de werknemer geen andere mogelijkheid dan het faillissement van de werkgever aan te vragen. Een faillissementsaanvraag is een vergaand juridisch middel, dat ingezet kan worden in nood. Het kan de inkomsten van de werknemer waarborgen.

Werkgever betaald niet

Tijdige betaling van loon is van cruciaal belang voor werknemers. Wanneer een werknemer geen loon krijgt uitbetaald komt de werknemer na verloop van tijd zelf in betalingsproblemen. Wanneer het er niet naar uitziet dat een werkgever (binnen afzienbare tijd) het loon gaat betalen kan het aanvragen van faillissement uitkomst bieden. Dit heeft als nadelig gevolg dat de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd. Tegelijkertijd is het soms de enige mogelijkheid om nog voor inkomen te zorgen. Bij een faillissement bestaat er namelijk een vangregeling.

Betaling vanuit UWV

Nadat een faillissement is uitgesproken zal het UWV een groot deel van de betalingsverplichtingen van de (oude) werkgever overnemen. Het UWV zal na faillissement de volgende onderdelen van het loon betalen:

  • loon over 13 weken voorafgaand aan de opzegging van de arbeidsovereenkomst
  • loon over de opzegtermijn met een maximum van 6 weken;
  • vakantiegeld, vakantiebijslag, en betalingen aan derden (zoals verzekeraars en pensioenfondsen) met een maximum van 1 jaar voorafgaand aan de dag van opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Na een faillissement heeft u recht op een WW-uitkering

Een faillissementsaanvraag kan onder omstandigheden grote voordelen hebben boven een loonvorderingsprocedure. Een loonvorderingsprocedure kan maanden in beslag nemen, terwijl er uiteindelijk door de werkgever nooit loon wordt betaald. Bij een faillissement is een deel van het loon gegarandeerd. Een faillissementsaanvraag kan bovendien als pressiemiddel werken om alsnog het loon uit te laten betalen en is relatief goedkoop.

Alleen een advocaat kan een faillissement aanvragen. Wij hebben ruime ervaring met het aanvragen van faillissementen. Graag informeren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden. U kunt contact met ons opnemen via de telefoon of u kunt ons mailen op info@geelkerkenlaw.nl.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde