Geelkerken & Geelkerken

Faillissement

 

Uw werkgever gaat failliet

U merkt of hoort van collega’s dat het niet goed gaat met de organisatie waar u werkt. Kort daarop krijgt u te horen dat uw werkgever in staat van faillissement is verklaard door de rechter. Wat nu?

Einde arbeidsovereenkomst?
In dat geval zal uw arbeidsovereenkomst zeer waarschijnlijk (spoedig) komen te eindigen. Er zal een curator worden benoemd door de rechter, omdat uw werkgever beschikkingsonbevoegd is geworden door het faillissement.

Curator
De curator zal in de meeste gevallen alle arbeidsovereenkomsten zo snel mogelijk beëindigen met een (verkorte) opzegtermijn van maximaal zes weken. Daarnaast kan de curator ervoor kiezen om enkele werknemers in dienst te houden, zodat de werkzaamheden van de werkgever gedeeltelijk kunnen worden voortgezet om de boedel te vergroten of om de werkzaamheden af te wikkelen. Vanuit de boedel worden dan de loonkosten en overige schulden voldaan.

Bij het faillissementsontslag hoeft de curator geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV Werkbedrijf.

Loon

Vaak komt het voor dat de lonen van de werknemers voor het faillissement niet (volledig) zijn voldaan. In dat geval is het verstandig om zo snel mogelijk een loonvordering in te dienen bij de curator.

Indien er sprake is van faillissement waarbij de curator te weinig middelen heeft om het loon uit de boedel te voldoen, dan kan het UWV Werkbedrijf de loonbetaling overnemen. Veelal neemt het UWV Werkbedrijf al bij voorbaat de loonbetalingsverplichtingen van de werkgever over, en zal dit loon later (trachten te) verhalen op de boedel.

UWV Loondoorbetaling
Het UWV Werkbedrijf vergoedt in dat geval het loon over een periode van maximaal 13 weken voor de faillissementsuitspraak. Het loon voor die periode wordt niet voldaan door het UWV. Het loon van voor de 13 weken termijn zal alleen voldaan worden uit de boedel indien dat mogelijk is. Het UWV Werkbedrijf vergoedt daarnaast het loon over de opzegtermijn van maximaal 6 weken, de vakantiedagen die u nog niet hebt opgenomen over maximaal een jaar en pensioenpremies over maximaal een jaar.

Snelheid geboden
Omdat het UWV Werkbedrijf slechts voor een beperkte periode het loon uitkeert is het zaak er snel bij te zijn indien een faillissement onvermijdelijk wordt.

Na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kunt u wel een WW-uitkering aanvragen.

Meld hier
uw zaak aan
 
  • Vrijblijvende prijsindicatie
  • Scherpe tarieven
  • Betrouwbaar & slagvaardig
  • Altijd persoonlijk

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde