Geelkerken & Geelkerken

Overeenkomsten

 

Voor het opstellen/aanpassen van contracten en overeenkomsten

Contracten zijn de basis van de relaties die elke organisatie heeft met haar leveranciers, partners en klanten.

Ze variëren van het eenmalige, hoogwaardige contract dat zorgvuldig moet worden toegesneden op de specifieke deal, tot de raamovereenkomst of standaard verkoopvoorwaarden.

Voorkomen is vaak beter dan genezen

Niemand wil zich genoodzaakt zien een ​​contract tegen de andere partij te moeten afdwingen. Het hebben van een goed opgestelde overeenkomst kan helpen om risico’s te beperken, en te voorkomen dat er in de eerste plaats geschillen ontstaan. Zo zullen kwesties zoals garanties en beperkingen van aansprakelijkheid zorgvuldig moeten worden behandeld om risico’s te minimaliseren.

Naleven regelgeving

Sommige contracten moeten bovendien voldoen aan specifieke wet-en regelgeving, op gebieden zoals verkoop op afstand, reclame, marketing en inkoop, en contracten met betrekking tot gereguleerde sectoren. Wij helpen onze klanten bij de naleving van regelgeving.

Voor iedereen duidelijk

Wij geloven in moderne overeenkomsten in heldere en begrijpelijke taal, zodat het voor de partijen bij de overeenkomst volledig duidelijk is wat hun rechten en plichten zijn.

Geelkerken & Geelkerken Advocaten stelt onder meer de volgende contracten op:

 • overeenkomsten tot dienstverlening;
 • koopovereenkomsten;
 • reclame-, sponsoring- en franchiseovereenkomsten;
 • agentuur -en distributieovereenkomsten;
 • samenwerking- en joint venture-overeenkomsten;
 • geheimhouding (non-disclosure overeenkomsten);
 • gegevensbescherming en privacy disclaimers;
 • raamovereenkomsten;
 • overeenkomsten inzake fabricage, levering en materialen;
 • outsourcingovereenkomsten;
 • aanbestedingen, met inbegrip van aanbestedingstrajecten en overheidsopdrachten;
 • algemene voorwaarden van verkoop of aankoop;
 • prijzen, wedstrijden en verkoopbevordering.
Meld hier
uw zaak aan
 
 • Vrijblijvende prijsindicatie
 • Scherpe tarieven
 • Betrouwbaar & slagvaardig
 • Altijd persoonlijk

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde