Geelkerken & Geelkerken

Reistijd van en naar een klus is werktijd

Categorie: Arbeidsrecht

Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in een uitspraak die grote gevolgen heeft voor werknemers die vanuit huis opereren en ergens anders een opdracht moeten uitvoeren zoals adviseurs, accountmanagers, loodgieters etc.

Het Europese Hof deed uitspraak in een zaak die de Spaanse vakbond had aangespannen tegen Tyco, een bedrijf dat beveiligingsapparatuur installeert in woningen en op industriële locaties.

Tyco liet tot 2011 haar werknemers eerst naar haar regiokantoren komen om een klantenlijst op te halen. Het ophalen van de klantenlijst was de officiële start van de werkdag. In 2011 sloot het bedrijf alle regiokantoren. Daardoor waren werknemers vanuit huis soms tot wel drie uur onderweg naar de eerste klant. Die reistijd werd door Tyco gezien als vrije tijd, en dus niet als werktijd. Het Europese Hof bepaalt nu dat dat onterecht is.

Werknemer kan reistijd niet zelf indelen

Het Europese Hof overweegt dat Arbeidstijd de tijd is waarin de werknemer ter beschikking van de werkgever staat en zijn werkzaamheden of functie uitoefent en dat dit begrip tegenover rusttijd staat.

Tijdens reizen naar opdrachtgevers zijn werknemers onderworpen aan instructies van hun werkgever, die de volgorde van de klanten kan wijzigen of een afspraak kan schrappen of toevoegen. Werknemers kunnen gedurende de tijd die nodig is om de reis te maken niet vrij over hun tijd beschikken en zich niet met hun eigen zaken bezig te houden, zodat zij ter beschikking van hun werkgevers staan. Daarom is reistijd naar een klant werktijd.

De gedachte achter deze beslissing is dat de Europese regelgeving inzake arbeidstijden en rusttijden als doel heeft het beschermen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Daarin ligt weer de noodzaak besloten een minimumrusttijd te waarborgen. Het zou hiermee in strijd zijn als de rusttijd van werknemers zonder vaste of gebruikelijke werkplek zou worden beperkt ten gevolge van het feit dat hun reistijd woonplaats-klanten van het begrip “arbeidstijd” wordt uitgesloten.

Grote gevolgen

De uitspraak zal grote gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers in Nederland. Bedrijven doen er goed aan om ervoor te zorgen dat hun werknemers de eerste en de laatste afspraak in de buurt van hun huis hebben. Er is nog een ander belangrijk gevolg. De arbeidstijdenwet schrijft dwingend arbeidstijden en rusttijden voor. De werkgever zal bij het vaststellen van het arbeidspatroon rekening dienen te houden met de reistijd.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde