I Vastgoedrecht -Geelkerken & Geelkerken Advocaten

Geelkerken & Geelkerken

Vastgoedrecht

 

Geelkerken & Geelkerken Advocaten vertegenwoordigt klanten in alle aspecten van vastgoedontwikkeling, transacties en geschillen. Wij bieden heldere, praktische adviezen om klanten te helpen in het bereiken van hun doelstellingen, of het nu gaat om een ​​eenvoudige huurovereenkomst, een complexe  financiering, projectontwikkeling of een geschil. In elke zaak definiëren wij succes op dezelfde manier: door te voldoen aan de doelstellingen van de klant.

Ons Werk

Onze praktijk omvat de ontwikkeling, aankoop, vervreemding, huur en verhuur, financiering en bouw van zowel bedrijfsvastgoed als woningen. Wij behandelen ook alle soorten geschillen met betrekking tot onroerend goed. Door nauwe werkrelaties hopen wij klanten te helpen bij het behalen van doelstellingen die verder reiken dan alleen het rondkrijgen van een juridische kwestie.

Onze core praktijk omvat:

 

  • Huur en verhuur van onroerend goed

We zijn ervaren in het vertegenwoordigen van verhuurders en huurders in een verscheidenheid van huurovereenkomsten, waaronder uiteraard de standaard huur en verhuur van bedrijf onroerend goed en woningen, maar ook turnkey huurovereenkomsten, onderverhuur, retail leasing, magazijn huur en verhuur en de huur en verhuur van productiefaciliteiten.

Huur brengt verschillende zakelijke en juridische risico’s met zich mee. Een goed onderhandelde huurovereenkomst kan tijd en geld besparen. Veel huur- en onderverhuur transacties vereisen een verdeling van de (onderhoud)kosten, baten en risico’s. We begrijpen de noodzaak om te onderhandelen en documenteren de transactie snel, terwijl wij de juridische en bedrijfsrisico’s van onze klanten minimaliseren.

  • Vergunningen

Wij helpen eigenaren en ontwikkelaars vergunningen te verkrijgen. Wij stellen vergunningsaanvragen op en vertegenwoordigen klanten in bezwaar en beroep bij gemeentelijke instellingen en gerechtelijke colleges.

  • Procedures

We zijn ervaren in alle aspecten van vastgoed geschillen. Onze ervaring omvat onderwerpen zoals opzegging van huurovereenkomsten, wanbetaling, eigendomsgeschillen, erfdienstbaarheid en grensconflicten, geschillen om specifieke prestaties, landgebruik en geschillen met betrekking tot het bestemmingsplan. Wij staan klanten bij in geschillen tussen huur en verhuurder, maar ook tegenover overheidsinstellingen.

 

Meld hier
uw zaak aan
 
  • Vrijblijvende prijsindicatie
  • Scherpe tarieven
  • Betrouwbaar & slagvaardig
  • Altijd persoonlijk

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde