Geelkerken & Geelkerken

Verwijdering fake recensies Google maps

Recensies op internet kunnen een goed beeld geven van een bedrijf. De mogelijkheid tot het geven van recensies kan echter ook misbruikt worden. Geen enkel bedrijf wil te maken krijgen met fake recensies op google maps, maar wat kan je hier tegen doen?

Als bedrijf kan je zeker actie ondernemen tegen fake recensies en sta je niet machteloos. Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak waar een kinderdagverblijf bezwaar maakte tegen de negatieve fake recensies op Google maps. Een aantal recensies was letterlijk (inclusief spelfouten) gekopieerd van andere websites. Allen schetsten zij een zeer negatief beeld over het kinderdagverblijf.

Google heeft verzoeken om de recensies te verwijderen en de naam en adres gegevens te openbaren afgewezen. Het kinderdagverblijf besloot daarop om Google te dagvaarden, met als inzet het verwijderen van de negatieve recensies en het openbaar maken van de naam en adresgegevens en de gebruikte IP adressen. Het kinderdagverblijf kon bewijzen dat de recensies fake waren en dat zij schade leden door deze fake recensies. De recensies waren onrechtmatig en Google diende hiertegen op te treden aldus het kinderdagverblijf.

Google verweerde zich door te stellen dat:

In dit geval zijn de recensies niet evident onrechtmatig in bovenbedoelde zin. Dat gebruik wordt gemaakt van pseudoniemen of van portretfoto’s van derden is hiervoor niet voldoende. Recensies mogen stevig worden aangezet en in een recensie mag ook enigszins worden overdreven. Dat een recensie is gekopieerd wil nog niet zeggen dat de ervaring niet echt is.”

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelde dat de recensies evident onrechtmatig waren en dat het kinderdagverblijf zich hiertegen zou moeten kunnen verzetten. De recensies waren geschreven door fake personen en er werd gebruik gemaakt van gekopieerde teksten en gekopieerde foto’s. Dit is in strijd met de beleidsregels die Google zelf heeft opgesteld voor het achterlaten van recensies op Google maps. De rechtbank is van oordeel dat het kinderdagverblijf door deze fake recensies schade lijdt en dat zij deze moet kunnen verhalen. Hiervoor zijn de naam en adresgegevens noodzakelijk van degene die de recensie geplaatst hebben evenals de gebruikte IP adressen. De vrijheid van meningsuiting voor het plaatsen van fake recensies telt hiervoor minder zwaar dan het recht om op te kunnen treden tegen deze onrechtmatige uitlatingen aldus de rechtbank.

Conclusie

Worden er fake recensies geplaatst over een bedrijf dan kan hier dus tegen opgetreden worden zowel tegen Google als tegen de persoon die de fake recensies geplaatst heeft. Wilt u meer weten over de verwijdering van fake recensies op Google maps neem dan contact met ons op via info@geelkerkenlaw.nl of bel ons.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde