Geelkerken & Geelkerken

Zoekresultaten uit Google verwijderen

verwijderen gegevens google

Ruim 80% van de mensen maakt gebruik van Google als ze op internet wat willen opzoeken. Recruiters geven aan in ruim 60% van de gevallen personen online te checken. Links die verwijzen naar zaken die u liever niet publiekelijk bekend wilt hebben kunnen dus zeer schadelijk zijn. Hoe verwijdert u deze zoekresultaten uit Google?

Lange tijd was het beleid van Google dat zij helemaal geen aanpassingen maakte in de zoekresultaten. Kwam er negatieve informatie naar boven in de zoekresultaten dan moest je hier maar mee leven. Je kon je dan enkel tot de webmaster van de betreffende website wenden en hem verzoeken de informatie te verwijderen. Is de content op de website weg dan zal na verloop van tijd (soms wel enkele maanden) de link ook uit de zoekresultaten verdwijnen.

Sinds een aantal jaar is hier verandering in gekomen nadat in Spanje Google was verzocht om niet relevantie informatie waar een persoon wel last van ondervond te verwijderen uit Google. Google weigerde dit, waarop Google gedagvaard werd. Uiteindelijk is de zaak voor het Europese Hof van Justitie gekomen waardoor de zaak ook voor ons relevant is. De rechter besloot dat mensen het recht hebben om Google te verzoeken om bepaalde zoekresultaten te verwijderen (recht om vergeten te worden).

Sindsdien heeft Google haar beleid aangepast en kan men Google verzoeken om links uit de zoekresultaten te verwijderen. Dit kan op grond van de volgende motieven aan Google verzocht worden:

  • Recht om vergeten te worden (gegevens die b.v. irrelevant of ontoereikend zijn);
  • Vertrouwelijke of persoonlijke gegevens (b.v. BSN of bankrekening nummer);
  • Onjuiste of onnauwkeurige gegevens;
  • Link met 18+ websites;
  • Andere juridische problemen.

Conclusie

Voor het verwijderen van schadelijke links in Google zijn meerdere mogelijkheden. Zo kan men zich direct tot de webmaster wenden en hem verzoeken de informatie te verwijderen. Daarnaast kan een beroep op Google gedaan worden om de links uit de zoekresultaten te krijgen.

Wij hebben ruime ervaring met het verwijderen van links uit de zoekresultaten (ook als Google dit weigert). Graag informeren wij u over de mogelijkheden hiertoe. Meer weten, neem dan contact met ons op via info@geelkerkenlaw.nl of bel ons.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde