Geelkerken & Geelkerken

Arbeidsvoorwaarden

 

U wilt arbeidsvoorwaarden introduceren of deze wijzigen

De wet en rechtspraak stellen complexe eisen aan de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door werkgevers. Het is voor de werkgever van belang dat de onderneming flexibel blijft en dat de relatie met de werknemer daar waar nodig aangepast kan worden. Aan de andere kant is het voor werknemers van belang dat zij niet zomaar gedwongen kunnen worden arbeid te verrichten op basis van voorwaarden die anders zijn dan van tevoren overeengekomen.

Alleen in bijzondere situaties kunnen arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd.

Doorvoeren
Kort gezegd kan een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden worden doorgevoerd indien:

(1) er sprake is van gewijzigde omstandigheden,
(2) er sprake is van een redelijk voorstel van de werkgever en
(3) in de afweging van alle belangen – zowel van de werknemer als de werkgever – in alle redelijkheid de belangen van de werknemer dienen te wijken voor de belangen van de werkgever.

De inkleuring van deze criteria is uitermate belangrijk voor de mogelijkheid om wijzigingen te kunnen doorvoeren.

Toetsing
Wanneer is er sprake van een redelijk voorstel? Wanneer verdient het belang van de werkgever de voorkeur? Hoe kleurt de rechter deze criteria in bij wijziging van essentiële arbeidsvoorwaarden zoals het loon?

Ervaring
Geelkerken Advocatuur heeft ruime ervaring met de toepassing van deze criteria en kan u helpen bij (voorgenomen) wijzigingen van arbeidsvoorwaarden.

Contact
Voor vragen of advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.

Meld hier
uw zaak aan
 
  • Vrijblijvende prijsindicatie
  • Scherpe tarieven
  • Betrouwbaar & slagvaardig
  • Altijd persoonlijk

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde