Geelkerken & Geelkerken

Geen loon ontvangen

 

U heeft geen of slechts een deel van uw loon ontvangen

Het uitgangspunt is dat uw werkgever uw loon tijdig en volledig voldoet. Wat veel werknemers zich niet realiseren is dat er in de wet staat vermeld dat indien uw werkgever te laat is met het betalen van loon, een wettelijke verhoging moet worden betaald aan de werknemer. Dit kan oplopen tot 50% van uw loon. Daar komt dan nog wettelijke rente over het loon bij.

Wat moet u doen als uw werkgever uw loon niet tijdig of volledig betaalt?

In een dergelijke situatie adviseren wij u om uw werkgever te (laten) wijzen op zijn verplichtingen en uw werkgever te sommeren tot betaling van het (volledige) loon over te gaan. Indien uw werkgever blijft weigeren het loon te voldoen, dan zal deze in rechte kunnen worden betrokken. De rechter zal in dat geval uitsluitsel geven over de betaling van uw loon. Wij helpen u hier graag bij.

Meld hier
uw zaak aan
 
  • Vrijblijvende prijsindicatie
  • Scherpe tarieven
  • Betrouwbaar & slagvaardig
  • Altijd persoonlijk

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde