Geelkerken & Geelkerken

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Categorie: Arbeidsrecht

Tags: , ,

De kwalificatie arbeidsovereenkomst is vaak onderdeel van geschil. Wanneer er werk wordt verricht is het de vraag wat de juridische basis is. Is dat een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van opdracht, of is er helemaal geen rechtsverhouding?

Belang kwalificatie arbeidsovereenkomst

Aan de kwalificatie arbeidsovereenkomst kleven vele rechten en plichten. Zo zal er loon betaald moeten worden en sociale premies moeten worden afgedragen. Van belang is ook dat het opzeggen van de arbeidsovereenkomst aan allerlei regels is gebonden. Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan in beginsel alleen met toestemming van het UWV of via een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter. Wanneer er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst geldt dit niet.

De voorvraag

Maar wanneer is er nu sprake van een arbeidsovereenkomst? Om die vraag te beantwoorden zal eerst gekeken moeten worden of partijen zich überhaupt tegenover elkaar hebben verbonden. Wanneer partijen geen overeenkomst met elkaar zijn gegaan, kan er ook geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Bij constructies waarbij arbeid wordt ingehuurd kan het bijvoorbeeld onduidelijk zijn met of tussen wie er een overeenkomst gesloten is.

De vereisten

Wanneer eenmaal duidelijk is dat er tussen partijen een rechtsrelatie bestaat komt de vraag aan de orde of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De wet stelt de volgende eisen.

  • Loon
  • Arbeid
  • Een gezagsverhouding.

Deze vereisen worden per zaak ingekleurd. Daarbij wordt gekeken naar;

  1.  gemaakte afspraken,
  2. de manier waarop er werd gewerkt en
  3. naar de bedoeling van partijen. Hebben partijen beoogd en relatie werkgever werknemer te creëren?

Ruimte voor discussie

Deze criteria laten (veel) ruimte voor discussie. Zo kan een betaling gezien worden als loon, maar is het nu de bedoeling dat iemand als zelfstandig ondernemer een betaling krijgt, of als werknemer? De bedoelingen van partijen zullen dan achteraf aangetoond moeten worden. Dit kan lastig zijn als daarover niet van tevoren is gesproken. Een ander voorbeeld is de vraag of het enkele feit dat er aanwijzingen worden verstrekt aan een van de partijen genoeg is om en gezagsverhouding aan te nemen. Dit verschilt per geval.

Conclusie

Het is van belang om duidelijkheid te scheppen wanneer er iemand werk verricht om discussies te voorkomen. Ontvangt u graag meer informatie of wilt u vrijblijvend met 1 van onze advocaten spreken laat het ons dan weten via info@geelkerkenlaw.nl.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde