Geelkerken & Geelkerken

Ontslag

 

U bent van plan om een werknemer te ontslaan of heeft dit al gedaan

Soms is een ontslag onvermijdelijk. U heeft er alles aan gedaan om het ontslag te voorkomen, maar kan uitendelijk niet anders concluderen dan dat ontslag de enige oplossing is.

Dossieropbouw
Ontslag op een correcte wijze aanzeggen is essentieel wilt u niet in eindeloze procedures verwikkeld raken. Er komt veel (dwingendrechtelijke) regelgeving bij kijken. Ervaring leert dat een goede begeleiding vooraf een hoop gedoe achteraf kan besparen. Wanneer het dossier niet volledig is, of u heeft als werkgever steken laten vallen dan is de kans groot dat u geen toestemming krijgt van het UWV Werkbedrijf om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, of dat de kantonrechter een ontbindingsverzoek afwijst. Kortom een complex geheel waar wij u graag in bijstaan.

Wijze van beëindiging
De arbeidsovereenkomst met uw werknemer(s) kan op meerdere manieren worden beëindigd.

De meest voorkomende gevallen zijn:

 1. beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst),
 2. opzegging door tussenkomst van het UWV WERKbedrijf,
 3. ontbinding door de Kantonrechter.
Vaststellingsovereenkomst
Er wordt vaak voor een beindiging middels een vaststellingsovereenkomst gekozen wanneer partijen er in onderling overleg uit komen. Voordeel is dat dit een relatief snelle manier kan zijn om de relatie met uw werknemer stop te zetten.

UWV Werkbedrijf
Ontslag via het UWV Werkbedrijf vindt plaats wanneer een onderneming in financieel zwaar weer zit en wanneer er sprake is van langdurige (2 jaar) ziekte. Het UWV kijkt dan of het gerechtvaardigd is om afscheid te nemen van uw werknemer(s). Let op het kan zijn dat het afspiegelingsbeginsel van toepassing is.

Kantonrechter

Ontslag via de Kantonrechter vindt plaats in de volgende gevallen waarin er sprake is van:
 1. regelmatig ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering;
 2. disfunctioneren;
 3. verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 4. werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar;
 5. verstoorde arbeidsrelatie; of
 6. andere omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven.

Indien u de Kantonrechter verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer en de Kantonrechter hiertoe overgaat, dan kan door de Kantonrechter worden besloten dat u een transitievergoeding moet betalen.

Vergoeding
De hoogte van deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de leeftijd van de werknemer, de duur van het dienstverband en de vaste maandelijkse beloning. Daarnaast kan de rechter nog een correctie aanbrengen op de hoogte van de vergoeding.

Een rechter heeft door de correctiefactor de vrijheid om tot een vergoeding te komen. Hoe beter uw dossier opbouw is hoe sterker u staat.

Contact
Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op of stel uw vragen via ons inloopspreekuur.

Meld hier
uw zaak aan
 
 • Vrijblijvende prijsindicatie
 • Scherpe tarieven
 • Betrouwbaar & slagvaardig
 • Altijd persoonlijk

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde