Geelkerken & Geelkerken

Werknemer strafrechtelijk veroordeeld! Wat nu?

Categorie: Arbeidsrecht

Tags: ,

strafrechtelijke veroordeling

Ja, het komt vaak voor dat mensen die strafrechtelijk zijn veroordeeld een heel normale baan hebben. Voor veel werkgevers (en werknemers) is het onduidelijk hoe met een strafrechtelijke veroordeling moet worden omgegaan. Dit artikel geeft uitleg over de situatie na een strafrechtelijke veroordeling.

 

Ontslag

De eerste vraag die opkomt is of de werknemer ontslagen kan worden indien hij of zij strafrechtelijk is veroordeeld. Het enkele feit dat een werknemer is veroordeeld voor een strafbaar feit houdt nog niet in dat de werknemer kan worden ontslagen. Zo besliste de Hoge Raad. Bij bijkomende omstandigheden kan er echter wel tot ontslag worden overgegaan. Deze bijkomende omstandigheden kunnen van alles zijn. Enkele voorbeelden zijn:

 

  • de werknemer heeft bij het plegen van het strafbare feit gebruik gemaakt van kennis en/of bedrijfsmiddelen van zijn werkgever;
  • het strafbare feit verhoudt zich niet met zijn/haar werkzaamheden;
  • er is sprake van zodanig langdurige detentie waardoor behoud van functie ondenkbaar is.

 

Het hangt dus af van de omstandigheden van het geval. Soms is overduidelijk dat een voortzetting van het dienstverband geen optie is, bijvoorbeeld in het geval de werknemer veroordeeld is voor diefstal bij zijn werkgever. Dan ligt een ontslag op staande voet voor de hand. Toch is het niet altijd duidelijk of een werknemer ontslagen kan worden maar wil de werkgever het liefst de arbeidsrelatie beëindigen. Er kan dan met de werknemer worden gesproken over beëindiging in (goed) overleg. Wanneer een werkgever onzeker is over een ontslag dan kan ook altijd aan de rechter worden gevraagd om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van artikel 7:671 b BW.

 

Terugkeer naar het werk

Wanneer duidelijk is dat een ontslag geen optie is (of niet gewenst is) dan zal de werknemer moeten terugkeren op zijn werkplek. Dit kan tot scheve gezichten leiden op de werkvloer. Het ligt echter op de weg van de werkgever om aan het overige personeel op zorgvuldige wijze duidelijk te maken dat de werknemer weer tewerkgesteld moet worden en zij zal daarbij al het mogelijke moeten doen om deze terugkeer in goede banen te leiden en onrust te voorkomen. Zie in dit verband een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden.

 

Conclusie

Wanneer een werknemer strafrechtelijk is veroordeeld is het zaak om alle opties in kaart te brengen. Is het wenselijk om te gaan voor beëindig of voor behoud van het dienstverband? Daarbij spelen niet alleen juridische mogelijkheden en rol. Ook ethische en financiële aspecten zijn van belang. Een strafrechtelijke veroordeling leidt niet per definitie tot ontslag. Bijkomende omstandigheden kunnen wel maken dat een werknemer kan worden ontslagen. Het zal afhangen van de specifieke zaak.

Wanneer u meer informatie wenst over arbeidsrelaties in verbinding met strafbare feiten dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen, telefonisch via 020 81 02 136 en via de mail op info@geelkerkenlaw.nl.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde