Geelkerken & Geelkerken

Ziekte en re-integratie

 

U krijgt te maken met zieke werknemers of met re-integratie trajecten

Naturlijk heeft u er alles aan gedaan om te voorkomen dat uw werknemers (langdurig) ziek worden. Toch kunt ook u te maken krijgen met (langdurig) zieke werkenemers.

Wet Verbetering Poortwachter
Indien een werknemer arbeidsongeschikt uitvalt, is dit vaak een hele belasting voor uw bedrijf. Niet alleen moet het werk opgevangen worden, ook krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter.

Soms kan een werknemer gedeeltelijk nog wel werken. Door alle vaak complexe regelgeving en grote belangen ontstaan er regelmatig spanningen tussen werknemer en werkgever. Zo kunt u bijvoorbeeld van mening verschillen over de vraag of de werknemer wel daadwerkelijk aan het werk kan. Tevens is niet altijd duidelijk wat onder aangepaste werkzaamheden valt.

Verplichtingen werkgever
Als werkgever bent u in beginsel verplicht om loon door te betalen tijdens ziekte van de werknemer. Dit kan doorlopen tot twee jaar na aanvang van de ziekte. Tevens bent u als werkgever verplicht om er alles aan te doen om uw werknemer weer te laten integreren in uw bedrijf.

Verplichtingen werknemer, stopzetten loon
Zoals er voor de werkgever een verplichting tot doorbetaling van loon geldt, zo geldt er een inspanningsverplichting voor uw werknemer om zich te houden aan het opgestelde re-integratieplan. U kunt daardoor de loondoorbetaling opschorten, indien de werknemer zich onttrekt aan de re-integratievoorschriften. U kunt daarnaast de loondoorbetaling stopzetten indien de werknemer bijvoorbeeld weigert om aangepaste werkzaamheden te verrichten.
Altijd een oplossing
U bent als werkgever niet altijd aan handen en voeten gebonden. Met een goede specialist zijn er vaak nog oplossingen te vinden en kan het traject in goede banen worden geleid, zodat u zich weer kunt focussen op uw business.

Meld hier
uw zaak aan
 
  • Vrijblijvende prijsindicatie
  • Scherpe tarieven
  • Betrouwbaar & slagvaardig
  • Altijd persoonlijk

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde