Geelkerken & Geelkerken

Reorganiseren

 

U moet (noodgedwongen) uw bedrijf reorganiseren

Vanwege diverse economische redenen kan besloten worden te reorganiseren. De volgende subcategorieën worden hierin onderscheiden:

 

 • Slechte financiële situatie;
 • Werkvermindering;
 • Organisatorische veranderingen/reorganisatie;
 • Technologische veranderingen;
 • Beëindiging van bedrijfsactiviteiten;
 • Bedrijfsverhuizing;
 • Vervallen van (loonkosten)subsidie.

UWV Werkbedrijf/Wederzijds goedvinden

Wanneer u als werkgever om een van de hierboven vermelde redenen wilt snijden in het personeelsbestand, dan heeft u meerder mogelijkheden. Meestal worden de arbeidsovereenkomsten beëindigd met toestemming van het UWV Werkbedrijf of met goedvinden van de werknemer. Het is bij het vragen van toestemming zaak dat u als werkgever de juiste informatie aanlevert zodat uw ontslagaanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling wordt genomen.

Een slechte financiële situatie is een veel voorkomende subcategorie waardoor u als werkgever genoodzaakt kan zijn om overtollig personeel te ontslaan.


Onderbouwing

Wanneer u medewerkers wilt ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen dan zal dat met cijfers onderbouwt moeten worden. De economische noodzaak moet aannemelijk worden gemaakt. De inschakeling van uw boekhouder of accountant is in dit verband dan ook vaak noodzakelijk.


Afspiegelingsbeginsel

Bij ontslag wegens economische redenen is de werkgever verplicht om het afspiegelingsbeginsel toe te passen. Door middel van het afspiegelingsbeginsel wordt bekeken welke werknemers er worden ontslagen. Het afspiegelingsbeginsel komt er kort gezegd op neer dat de werknemers worden ingedeeld in leeftijdsgroepen (15 tot 25 jaar, 25 jaar tot 35 jaar enz.). De indeling wordt gemaakt per categorie uitwisselbare functies. De ontslagen worden vervolgens evenredig verdeeld over de leeftijdsgroepen. De werknemer met het kortste dienstverband in zijn of haar leeftijdsgroep komt het eerst voor ontslag in aanmerking.
Collectief ontslag – sociaal plan

Indien er sprake is van een collectief ontslag, dan valt het aan te raden om een Sociaal Plan op te stellen. Gebruikelijk is om daarover te onderhandelen met de vakbonden. In dit plan worden afspraken gemaakt over verzachtende maatregelen voor het ontslag en maatregelen die werknemers kunnen helpen van werk naar werk. Indien uw bedrijf nog beschikt over financiële middelen wordt ook vaak met de vakbonden een bepaalde hoogte van ontslagvergoeding afgesproken.
Ontslag van 20 of meer werknemers

Indien de werkgever voornemens is de arbeidsovereenkomst van 20 of meer werknemers te beëindigen binnen een periode van 3 maanden, is melding daarvan aan de vakbonden en het UWV Werkbedrijf vereist. Ook individuele regelingen met werknemers tellen mee voor de berekening van het aantal ontslagen. De melding dient te worden vergezeld van een veelheid aan informatie, zoals de maatregelen die zijn genomen om ontslag te voorkomen, de criteria die worden gebruikt bij de beëindiging en de wijze waarop de gevolgen voor de werknemers worden verzacht. Indien een melding niet alle informatie bevat kan dit tot gevolg hebben dat de werkgever niet tot beëindiging mag overgaan. Laat u dus altijd goed informeren en bijstaan.
Voorkom ziekmeldingen

Let op! Voor u als werkgever is het zaak om snel en vakkundig te handelen. Voorkomen moet worden dat werknemers bijvoorbeeld massaal ziekmeldingen doen waardoor de arbeidsovereenkomst niet meer kan worden opgezegd wegens bedrijfseconomische redenen.

Meld hier
uw zaak aan
 
 • Vrijblijvende prijsindicatie
 • Scherpe tarieven
 • Betrouwbaar & slagvaardig
 • Altijd persoonlijk

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde