Geelkerken & Geelkerken

Beleggingsfraude met Grond: Herkennen, Voorkomen en Beschermen

Beleggingsfraude met grond

 

De afgelopen jaren zijn tienduizenden Nederlanders slachtoffer geworden van beleggingsfraude met grond. Beleggers worden verleid met mooie rendementen en er zou haast geen risico aan deze vorm van beleggen vastzitten. Inmiddels hebben wij vele beleggers bijgestaan en bespreken we hieronder manieren om dergelijke fraude te herkennen, te voorkomen en geven we aan hoe je jezelf kunt beschermen.

 

Wat is beleggingsfraude met grond?

Beleggingsfraude met grond houdt in dat investeerders verleid worden om te investeren in grond die enorm in waarde zal stijgen of andere vastgoedprojecten zoals vakantieparken of windmolenparken. Ze hebben vrijwel allemaal gemeen dat de voorwaarde om echt waardevol te worden nog niet gerealiseerd is. Hier wordt handig op ingespeeld. De fraudeurs gebruiken vaak misleidende marketingmaterialen, valse informatie en overtuigende verkooptechnieken om potentiële slachtoffers te overtuigen van de aantrekkelijkheid van de investering.

 

Herkennen van beleggingsfraude met grond.

Hoe herken je nou dat je te maken hebt met beleggingsfraude met grond? Vaak zijn er signalen zichtbaar die alarmbellen af zouden moeten laten gaan. In alle zaken die wij voorbij hebben zien komen zie je vaak een patroon, let bijvoorbeeld goed op zaken als;

 • Te mooi om waar te zijn: Fraudeurs beloven vaak rendementen die veel hoger zijn dan wat gangbaar is in de markt. Wees op je hoede als een investering in korte tijd enorme winsten zal gaan behalen, zonder dat er een duidelijke uitleg is over hoe dit wordt bereikt.
 • Ongevraagde aanbiedingen: Als je onverwacht benaderd wordt door een onbekend persoon of bedrijf met een “once-in-a-lifetime” investeringskans, wees dan extra op je hoede. Legitieme investeringsmogelijkheden worden vrijwel niet via ongevraagde telefoontjes of e-mails aangeboden (dit is in Nederland namelijk vaak niet toegestaan).
 • Ontbreken van duidelijke informatie: Wees voorzichtig als je niet voldoende informatie kunt vinden over het bedrijf achter de investering, de locatie van het project en de juridische structuur ervan. Kijk ook goed wie er achter het project zitten, is dit een gerenommeerde partij of zijn het onbekenden waarvan geen track record te vinden is.
 • Ontbreken van een vergunning: In Nederland zijn aanbieders van beleggingen verplicht om een vergunning te hebben. Hier zijn vrijstellingen op mogelijk, maar deze moeten duidelijk aangegeven worden. Ontbreekt een vergunning en/of wordt niet duidelijk aangegeven dat de aanbieder met een vrijstelling handelt, let dan extra goed op. 
 • Druk om snel te handelen: Fraudeurs creëren vaak een gevoel van urgentie om je te dwingen snel te handelen zonder goed na te denken. Ze willen voorkomen dat je tijd hebt om onderzoek te doen of advies in te winnen.

 

Voorkomen van beleggingsfraude met grond:

 • Onderzoek: Doe grondig onderzoek naar de aanbieder van de belegging, de personen erachter en hun vorige investeringsprojecten. Controleer of ze geregistreerd zijn bij de AFM.
 • Onafhankelijk advies: Raadpleeg een financieel en juridisch adviseur voordat je grote investeringsbeslissingen neemt. Een betrouwbare adviseur kan je helpen om de legitimiteit van de investering te beoordelen.
 • Vertrouw je instinct: Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook. Laat je niet meeslepen door druk en emoties.

 

Beschermen tegen beleggingsfraude met grond:

 • Wees voorzichtig met persoonlijke informatie: Deel geen persoonlijke of financiële gegevens met onbekende personen of bedrijven.
 • Controleer contracten grondig: Laat eventuele beloften die mondeling zijn gedaan, opnemen in het contract. Laat het contract ook door een gespecialiseerde advocaat beoordelen voordat je tekent.
 • Meld verdachte activiteiten: Als je vermoedt dat je te maken hebt met beleggingsfraude met grond, meld dit dan bij de relevante autoriteiten. In Nederland kun je bijvoorbeeld contact opnemen met de AFM. De AFM houdt ook bij wie beleggingen mag aanbieden en of bedrijven vrijgesteld zijn van bijvoorbeeld een prospectus of vergunningsplicht. 

 

Conclusie

Let goed op, doe grondig onderzoek, vertrouw niet blind op iemands woorden en raadpleeg deskundig advies voordat je beslissingen neemt die je financiële toekomst kunnen beïnvloeden. Investeren zal altijd risico’s met zich meebrengen, maar met de juiste voorzorgsmaatregelen kun je de kans op beleggingsfraude met grond aanzienlijk verkleinen.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde