Geelkerken & Geelkerken

Turboliquidatie? Oppassen met bestuurdersaansprakelijkheid

Categorie: Fraude

Tags: ,

Online oplichting

Een turboliquidatie is een snelle manier om een vennootschap op te heffen. Een simpele uitschrijving uit het handelsregister is al voldoende. Toch moet niet lichtvaardig worden omgegaan met een turboliquidatie: bestuurdersaansprakelijkheid ligt op de loer.

 

Opheffen onderneming, zo eenvoudig is het

Wanneer een onderneming geen inkomsten meer genereert en in de toekomst zijn er ook geen inkomsten meer te verwachten, dan heeft het voortzetten van de onderneming geen zin meer. De onderneming zal dan moeten worden worden opgeheven. Een manier van opheffen is om de onderneming simpelweg uit te schrijven uit het handelsregister nadat de vergadering van aandeelhouders daartoe besloten heeft. Wanneer er geen baten meer zijn (te verwachten) dan is dit mogelijk op grond van artikel 2:19 lid 4 BW.

Dit lijkt heel simpel en dat is het ook. Wanneer er geen schuldeisers zijn dan is er ook niets aan de hand. Wanneer er wel schuldeisers zijn dan wordt het ingewikkelder. Zij willen natuurlijk graag hun vordering voldaan zien worden. Een van de middelen die een schuldeiser heeft bij een turboliquidatie is om de bestuurders van de onderneming aansprakelijk te houden. Wanneer kan dit?

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Voor bestuurdersaansprakelijkheid is, kort gezegd, nodig dat de bestuurder een ernstig verwijt gemaakt kan worden. Onder rechtbanken en gerechtshoven lijkt het de overheersende opvatting te zijn dat een turboliquidatie ook mogelijk is als er nog schulden zijn. Dat betekend niet dat bestuurders geen risico lopen als zij schulden laten verdwijnen via een turboliquidatie. De rechtbank Amsterdam, Overijsel en de rechtbank Noord-Holland hielden een bestuurder persoonlijk aansprakelijk vanwege het feit dat de vennootschap was ge-turboliquideert terwijl er nog schulden openstonden. Schuldeisers worden door een dergelijke liquidatie verhaalsmogelijkheden ontnomen.

 

Zorgvuldig beleid voorkomt narigheid

Bedacht moet worden dat een turboliquidatie is bedoeld om lege ondernemingen eenvoudig op te heffen. Een turboliquidatie kan niet worden misbruikt om schuldeisers te ontlopen. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat een onderneming wel een potentiële bate heeft (bijvoorbeeld een vordering) en een bestuurder besluit dan zonder goede reden of onderzoek toch tot turboliquidatie over te gaan dan ligt bestuurdersaansprakelijkheid voor de hand. Door zorgvuldig te handelen kan persoonlijke aansprakelijkheid worden voorkomen. Wat dat zorgvuldig handelen inhoudt zal van geval tot geval verschillen. Bij twijfel is het verstandig advies in te winnen.

 

Conclusie

Een turboliquidatie is een handig middel om snel een onderneming op te heffen en in beginsel ook mogelijk als er schulden zijn. Wanneer er nog schulden openstaan dan dient een turboliquidatie zorgvuldig vormgegeven te worden om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

Wanneer u meer informatie wenst over het liquideren van een vennootschap door middel van een turboliquidatie, of juist een vordering wil verhalen na een turboliquidatie schroom dan niet om contact met ons op te nemen via de mail: info@geelkerkenlaw.nl of via de telefoon op 020 81 02 136.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde