Geelkerken & Geelkerken

Misbruik van Turboliquidatie, en wat kun je hiertegen doen?

turboliquidatie

De turboliquidatie biedt ondernemingen de mogelijkheid om met onmiddellijke ingang de onderneming te staken en uit het handelsregister te schrijven. Handig voor (malafide) ondernemers, maar veel schuldeisers ondervinden ook last van een turboliquidatie omdat hun vorderingen niet worden betaald, wat kan je hiertegen doen als schuldeiser?

 

Ontbinden lege rechtspersonen vs recht op bescherming

Wanneer een onderneming geen activiteiten meer uitvoert, geen activa meer heeft en ook niet zal verkrijgen ligt het op de weg om de onderneming te liquideren. Daarmee houdt de onderneming op te bestaan en wordt deze uit het handelsregister geschreven. Een onderneming die geen bezittingen meer heeft en naar waarschijnlijkheid ook niet zal verkrijgen kan zelf de onderneming uitschrijven. Hiermee wordt voorkomen dat er lege vennootschappen blijven bestaan. Daar staat echter tegenover dat van deze mogelijkheid misbruik gemaakt kan worden. Wanneer een onderneming wordt ontbonden wordt het voor schuldeisers lastig om hun schulden te verhalen. Door middel van een turboliquidatie kunnen schulden worden achtergelaten in de geliquideerde onderneming, terwijl activa buiten de ondernemingen kunnen worden ondergebracht. De praktische reden om een onderneming te ontbinden staat dus op gespannen voet met de bescherming van de schuldeiser.

Wat te doen bij een turboliquidatie

Heeft u te maken met (misbruik van) een turboliquidatie waardoor het voor u lastig is om uw vordering(en) betaald te krijgen dan zijn er verschillende mogelijkheden. Vaak is het lastig om te achterhalen waar of bij wie verhaalsmogelijkheden zich bevinden. Toch zijn er goede mogelijkheden om aanspraken alsnog geldig te maken. Bij een turboliquidatie kunt u onder andere de volgende maatregelen nemen.

 

  • (Her) openen van de vereffening.
  • Vorderen van schadevergoeding van de bestuurders van de geliquideerde onderneming, dan wel andere betrokkenen.
  • Aanvragen faillissement.

 

Conclusie

Heeft u te maken met een turboliquidatie dan zijn er dus verschillende mogelijkheden. Daarbij is het van belang om te onderbouwen waarom er, ondanks dat de onderneming is opgehouden te bestaan een vordering betaald moet worden. Wanneer dat goed wordt onderbouwd zijn er toch mogelijkheden bij een turboliquidatie.

Ons kantoor heeft veel ervaring met geliquideerde ondernemingen en het verhalen van schade en vorderingen. Graag informeren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden hiertoe. Voor meer informatie kunt u met ons bellen of contact opnemen via info@geelkerkenlaw.nl.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde