Geelkerken & Geelkerken

Gezamenlijk eigendom verkopen?

Verkopen gezamenlijk eigendom

Het verkopen van een gezamenlijk eigendom komt regelmatig voor in relaties. Man en vrouw kochten gezamenlijk een huis en bij het uit elkaar gaan wordt afgesproken dat een van de twee in het huis mag blijven wonen. Wat echter als u het huis wenst te verkopen maar uw partner werkt niet mee?

Gemeenschappelijk goed

Beschikt u tezamen over een huis dan wordt dit aangemerkt als een gemeenschappelijk goed. U bent dan slechts gedeeltelijk eigenaar en hebt voor veel handelingen toestemming nodig van de mede eigenaar. Hier ontstaat vaak het probleem, u kunt immers het huis niet zelfstandig verkopen. U kunt wel een deel verkopen, maar dit stuit op veel praktische problemen.

Er zullen maar weinig mensen interesse hebben in de koop van een gedeelde woning. In de praktijk schiet u hier dus weinig mee op. Komt u met uw partner niet tot een akkoord dan blijft u vaak persoonlijk aansprakelijk voor de hypotheekschulden. Blijft uw partner in de woning dan moet u misschien noodgedwongen een andere woning betrekken. Een nieuwe woning kopen zal lastig zijn omdat u veelal nog aan de hypotheekverplichtingen van de oude woning vast zit.

Machtiging verkoop

Werkt uw partner niet mee met de verkoop dan kunt u een verzoek doen tot machtiging verkoop van een gemeenschappelijk goed. U verzoekt dan de rechter om de woning namens uw partner te verkopen. Dit wordt niet zomaar toegewezen, de rechter stelt voorwaarden aan de machtiging. Uit rechtspraak blijkt dat o.a. met de volgende punten rekening wordt gehouden:

  • Een persoon kan niet gedwongen worden tot het blijven van een mede deelgenoot,
  • Bij een groot risico dat u als mede deelgenoot in de schulden van de andere deelgenoot meegenomen dreigt te worden,
  • Bij minimale vooruitzichten op uitkoop van u als deelgenoot door de andere deelgenoot,
  • Dat ieder der deelgenoten er belang bij heeft om door te gaan met zijn of haar leven.

Daar staat tegenover dat de mede deelgenoot een emotioneel belang kan hebben bij het behouden van de woning of een ander zwaarwegend belang.

Conclusie

Bent u gemeenschappelijk eigenaar van een woning of een andere zaak of goed en wenst u niet langer eigenaar te blijven maar werkt de mede deelgenoot niet mee. Dan is het mogelijk om een verzoek tot te gelden maken te doen. U kunt dan via een machtiging de zaak of het goed verkopen.

Wij hebben uitgebreide ervaring met het verkopen van een gemeenschappelijk goed. Hebt u vragen of wenst u meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via de telefoon of via de mail info@geelkerlenlaw.nl.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde