Geelkerken & Geelkerken

Verwijderen strafrechtelijke gegevens Google

Categorie: Privacy

Tags: , ,

Strafrechtelijke, google, verwijderen

Strafrechtelijke persoonsgegevens worden veelal geanonimiseerd in Google opgenomen. Namen worden niet volledig opgenomen en van de achternaam wordt enkel de eerste letter genoemd. Wat echter als uw volledige naam wordt genoemd en u herkenbaar bent, mag dit zomaar?

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Onder strafrechtelijke persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan die te maken hebben met een strafrechtelijke veroordeling. Hierbij kunt u denken aan de strafmaat, de naam van de dader of een omschrijving van het delict indien dit leidt tot identificatie van de dader. In beginsel is het verboden om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken (artikel 16 Wet bescherming Persoonsgegevens). Er zijn echter uitzonderingen.

Uitzonderingen verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens

Onder bepaalde omstandigheden is de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens wel toegestaan. In artikel 22 en 23 Wet bescherming Persoonsgegevens worden een aantal uitzonderingen op het verbod tot verwerking in artikel 16 WbP genoemd waaronder:

  • Verwerking van gegevens door organen belast met verwerking strafrechtelijke gegevens (politie, openbaar ministerie etc.),
  • Indien u zelf toestemming hebt gegeven,
  • Indien u zelf gegevens openbaar hebt gemaakt,
  • Zwaarwegend algemeen belang.

In andere gevallen mogen strafrechtelijke persoonsgegevens niet verwerkt worden. Zo moesten onder andere de gegevens van een advocaat die in het Verenigd Koninkrijk strafrechtelijk veroordeeld was door Google verwijderd worden omdat deze niet relevant zouden zijn.

Naam in Google terug te vinden en verwijderen

Is een naam in Google terug te vinden gerelateerd aan strafrechtelijke persoonsgegevens dan kan dat dus alleen indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Is er geen toestemming gegeven en is er geen sprake van een zwaarwegend algemeen belang dan is het mogelijk om Google te verzoeken de verwerking van deze resultaten te staken en de link naar de betreffende informatie uit de zoekresultaten te verwijderen. Dit kan op de volgende wijze:

Conclusie

Worden er strafrechtelijke persoonsgegevens op Google getoond dan moet aan bovenstaande voorwaarden voldaan zijn voor een rechtmatige verwerking. Is dit niet het geval dan kan Google verzocht worden deze gegevens te verwijderen. Het is hierbij van groot belang om de standpunten op een correcte wijze te onderbouwen wil de vordering of verzoek een kans van slagen hebben.

Ons kantoor heeft veel ervaring met het verwijderen van strafrechtelijke persoonsgegevens. Graag informeren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden hiertoe. Voor meer informatie kunt u met ons bellen of contact opnemen via info@geelkerkenlaw.nl.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde