Geelkerken & Geelkerken

Smaad en laster: onrechtmatige uitingen op een website, wie spreekt u aan?

Categorie: Privacy

Tags: , ,

verwijderen gegevens google

U hebt last van onrechtmatige uitingen op websites. Uw goede naam wordt aangetast of er worden beweringen over u gedaan die verzonnen zijn en u schade berokkenen. U wilt er wat aan doen, maar wie moet u nou aanspreken?

Onrechtmatige uiting leidt tot schade

Eerder vertelden we u al hoe u zo snel mogelijk een link uit Google kunt verwijderen. In sommige gevallen wilt u echter ook de website offline halen of de geleden schade verhalen. Hierbij kunt u denken aan reputatieschade, omzetderving als gevolg van de onrechtmatige uitingen en de juridische kosten die u hebt moeten maken. Voor het offline halen van de website of het verhalen van schade moet u wel een persoon of bedrijf aan kunnen spreken. Dit kan soms knap lastig zijn nu er veel anoniem wordt geschreven op internet. Gelukkig zijn er meerdere partijen die u kunt aanspreken. Wij hebben de meest voor de hand liggende hieronder uiteengezet voor u.

1.De auteur of schrijver van de uitingen. De schrijver van de tekst is verantwoordelijk voor zijn uitingen. Is er sprake van onrechtmatige beweringen of schaadt hij uw goede naam dan kunt u hem daarvoor aanspreken. Vaak worden teksten anoniem op internet gezet. Er zijn gelukkig manieren om te achterhalen wie er achter de uitingen zit. Zo kunnen naam en adres gegevens opgevraagd worden of kan er om een ip adres verzocht worden.

2.De eigenaar van de website. Onrechtmatige uitingen worden vaak gedaan door middel van recensies of in de commentsecties van een website. De schrijver kan dan eenvoudig anoniem een reactie plaatsen. Het is dan vaak eenvoudiger om de eigenaar van de website aan te spreken (in de hoedanigheid van webmaster). Die biedt immers een platform waarop de schrijver zijn reactie heeft kunnen plaatsen. Ander voordeel is dat de eigenaar van de website vaak ook over de persoonsgegevens of het ip adres beschikt van de plaatser van de reactie.  

3.De hostingprovider. De hostingprovider is de partij waar de website “opgeslagen” wordt. Dit kan op een server bij iemand thuis zijn, maar vaak gaat dit via een professionele organisatie. De hostingprovider zal een website vaak enkel en alleen verwijderen als deze evident onrechtmatig is. Ze geven dan vaak ook aan een website pas offline te halen als u kunt aantonen dat deze onrechtmatig is (bijvoorbeeld door middel van een uitspraak van een rechter). Houdt de hostingprovider de website online terwijl hij op de hoogte is van de onrechtmatigheid van deze website dan kan de hostingprovider veelal ook aansprakelijk gesteld worden.

4.De domeinnaamhouder. Soms is er sprake van een onrechtmatige domeinnaam. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand uw naam als domeinnaam heeft gebruikt om een lastercampagne tegen u op te zetten of als deze enkel gemaakt is om u ertoe te bewegen een bepaalde actie te dulden of juist uit te voeren (kopen van deze domeinnaam). In dergelijke gevallen kunt u de eigenaar van de domeinnaam aanspreken.

5.Overige partijen. Naast bovengenoemde partijen kunt u ook anderen aanspreken. Hierbij kunt u denken aan een verspreider van de onrechtmatige uitingen (door middel van delen van links, tweets, likes op facebook etc.) of bijvoorbeeld de partij die de domeinnaam geregistreerd heeft.

Conclusie

Wordt uw naam of reputatie aangetast of worden er (schadelijke) beweringen geuit over u die niet kloppen dan kunt u dus meerdere partijen aanspreken. De auteur is niet altijd even makkelijk te achterhalen. Daarom is het prettig dat ook andere partijen aangesproken kunnen worden.

Last van onrechtmatige uitingen op websites of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op. Dat kan via de telefoon op 020 81 02 136 of via de mail info@geelkerkenlaw.nl.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde