Geelkerken & Geelkerken

Zo verwijder jij zelf gegevens uit Google

Categorie: Privacy

Tags: ,

verwijderen gegevens google

Via Google kan bijna alles op internet gevonden worden. Dit heeft voordelen, maar sommige gegevens verwijder je liever direct uit Google. Dat kan zijn omdat een specifieke pagina vervelende informatie over jou bevat of omdat je aan je privacy gehecht bent.

Welke gegevens verwijder ik uit Google?

Niet alle gegevens kunnen zomaar uit Google verwijderd worden. Er zal altijd een afweging gemaakt moeten worden tussen de persoonlijke belangen van de verzoeker en de belangen van Google om informatie te mogen publiceren. Grofweg kunnen we 2 categorieën onderscheiden op grond waarvan Google gegevens kan verwijderen.

Irrelevante, ontoereikende of buitensporige gegevens: In het zogenaamde Costeja arrest heeft het Europese Hof bepaald dat bepaalde gegevens verwijderd moeten worden omdat de belangen van het individu zwaarder wegen dan het belang van Google. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de publicaties over een hele oude veroordeling, negatief nieuws over de eigenaar van een onderneming terwijl deze persoon al lang ander werk heeft of bijvoorbeeld onjuiste informatie over de kwaliteiten van een persoon.

Persoonlijke informatie: Uit de wet volgt dat bepaalde informatie nimmer gedeeld mag worden met anderen. Je kunt hierbij denken aan; je sofinummer, bankrekeningnummer of creditcardnummer, een afbeelding van je handtekening, expliciete informatie die in strijd is met de richtlijnen van Google en jouw persoonlijke gegevens bevat.

Dien je verzoek in middels het verwijderingsformulier

Ben je van mening dat de gegevens die over jou te vinden zijn verwijderd moeten worden dan heeft het geen zin om Google zomaar aan te schrijven. Google heeft een speciaal formulier in het leven geroepen om alle verwijderingsverzoeken goed af te kunnen handelen. Het verwijderingsformulier kun je hier vinden:

https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch

Via het formulier kun je snel en eenvoudig een verwijderingsverzoek indienen. Let er wel goed op dat jouw verzoek goed is onderbouwd (geef aan waarom de over jou te vinden gegevens irrelevant, ontoereikend of buitensporig zijn). Google reageert vrijwel altijd binnen een paar weken. De uiterste reactietermijn is zes weken.

Google geeft geen gehoor aan mijn verwijderingsverzoek

Google verwijdert lang niet alle verzoeken die zij binnenkrijgt. Meer dan de helft van de verzoeken wordt afgewezen. Is jouw verzoek afgewezen dan kan het lonen om een specialist hiernaar te laten kijken. Vaak kan er al succes worden geboekt als de onderbouwing aangevuld wordt en duidelijk wordt wat de exacte grondslag van het verwijderingsverzoek is. Daarnaast is het ook altijd mogelijk het verwijderingsverzoek aan de rechter voor te leggen en Google zo eventueel te bewegen om de zoekresultaten te verwijderen.

Wij hebben ruime ervaring met het verwijderen van links uit de zoekresultaten (ook als Google dit weigert). Graag informeren wij jou over de mogelijkheden hiertoe. Meer weten? Neem dan contact met ons op via info@geelkerkenlaw.nl of bel ons op 020 81 02 136.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde