Geelkerken & Geelkerken

Slechte recensie op Google verwijderen

slechte recensies, slechte recensie of fake recensies

Op het internet staan tegenwoordig tientallen vergelijkingssites waarop gebruikers een recensie kunnen achterlaten. Handig voor gebruikers, maar veel ondernemers ondervinden ook last van een slechte recensie op Google, wat kan je hiertegen doen als ondernemer?

Vrijheid van meningsuiting vs recht op bescherming

Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten. Gebeurt dit publiekelijk (op een vergelijkingssite of op Google) dan zal dit een grote impact hebben voor de persoon of organisatie waarop de recensie betrekking heeft. Er dient dan ook rekening gehouden te worden met het recht op bescherming van eer en goede naam, de persoonlijke levenssfeer en het recht om gevrijwaard te worden van discriminatie.

Slechte recensie onrechtmatig

In sommige gevallen kan een recensie aangemerkt worden als onrechtmatig tegen degene waar deze betrekking op heeft, denk bijvoorbeeld aan smaad en laster. Een rechter zal de afweging maken tussen enerzijds de bekendheid bij het grote publiek van misstanden die de samenleving raken dan wel voort blijven bestaan en anderzijds moeten mensen of organisaties beschermd worden tegen lichtvaardige verdachtmakingen of extreme overdrijvingen. Bij deze afweging zullen alle omstandigheden van een geval betrokken moeten worden en zal ook gekeken worden of de uiting proportioneel is.

Wat te doen bij een slechte recensie

Heeft u te maken met een slechte recensie en is deze onrechtmatig dan zijn er verschillende mogelijkheden. Vaak is het lastig om direct te achterhalen wie er achter de recensies zitten. Het internet is immers bij uitstek geschikt om anoniem je mening te delen. Toch zijn er inmiddels goede mogelijkheden om te achterhalen wie er achter een slechte recensie zit. Bij een slechte recensie kunt u dan ook globaal de volgende stappen volgen:

  • Opvragen van naam en adresgegevens bij hosting partij,
  • Verzoek of sommatie tot verwijderen aan die persoon,
  • Webmaster aanschrijven om recensie te verwijderen,
  • Google verzoeken link te verwijderen,

Conclusie

Heeft u te maken met slechte recensies dan zijn er dus verschillende mogelijkheden. Het is van groot belang om uw standpunten op een correcte wijze te onderbouwen wil uw vordering of verzoek een kans van slagen hebben.

Ons kantoor heeft veel ervaring met het verwijderen van slechte recensies en het verhalen van schade. Graag informeren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden hiertoe. Voor meer informatie kunt u met ons bellen of contact opnemen via info@geelkerkenlaw.nl.

 

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde